Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
FRÅGOR OCH SVAR

 

När kan jag börja träna?

   Du kan börja när du önskar. Vi har löpande intag om det finns plats i gruppen.

Kan jag komma och provträna?
   Ja visst! Ni kan komma och prova en gång och se hur det är. Vi brukar även ha ett introduktionspass in för varje terminsstart.

Vilken klädsel skall jag ha?
   När ni börjar passar det jätte bra med T-shirt och ett par träningsoverallsbyxor. När du känner dig mogen kan du köpa en dräkt.

Var ligger träningslokalen?
   I kampsportscentret vid Vilundaparken, Upplands Väsby

Vad gör jag om jag inte kan komma till träningen?
   Kontakta (E-posta eller SMSa) din tränare, kontaktuppgifter delas ut vid terminens start.

Vilka skor ska jag ha när jag tränar?
   Inga! Vi tränar barfota på våra mattor. Om behovet finns kan man få ha ett par strumpor på sig.

Finns det tjejer i klubben?
   Ja! Aikido passar bra för tjejer.

Finns det barnträning för 3-6åringar?
   Vi har för närvarande inte möjlighet att erbjuda träning för denna årsgrupp.

Hur många gånger i veckan kan jag träna?
   1 gång i veckan.

Vad kostar det att träna per termin?
   Se flik avgifter.

Är det försent att börja träna Ki-Aikido när man är över 20 år?
   Absolut inte. Det skiftar litet mellan klubbar men det är ganska vanligt att börja träna i 25-45-årsåldern.

Gör man kullebyttor?
   Nej, det gör vi inte. Det liknar kullerbyttor en aning men de vi gör kallas rullningar och görs över en axel i stället för över huvudet.

Om jag vill skaffa mig en dräkt, hur gör jag?
   När du känner dig mogen för en dräkt kan du köpa den hos oss till exempel Budo & Fitness. 

Vilket är klubbens mål?
   Klubbens mål är att alla som kommer och tränar hos oss skall ha roligt och känna att de får ut något av träningen både mentalt eller fysiskt.

Vad har ni för träningslokal?
   Vi har en egen lokal som vi hyr av Upplands Väsby Kommun. Lokalen är ca 80 kvm, brottarmattor som underlag och det är högt till tak ca 4-5m. 

Finns det omklädningsrum med dusch?
   Ja! En för damer och en för herrar.

Varför ska jag välja er klubb?
   Att välja en klubb är ett personligt val och normalt brukar en anledning vara att man bor i närheten, men sedan skall det passa en själv. Det är viktigt att man trivs 
   med dem Ni kommer att träna med, är nöjd med tränaren, lokalen känns bra och att tiderna passar.

I vår klubb försöker vi anpassas träningen efter behoven och situationen samt om det kommer några förslag/önskemål. Vi låter alla träna efter sina förutsättningar.

Vilken Aikidostil förespråkar ni och vad innerbär det?
   Vår aikidostil heter Ki-Aikido. Det innerbär att vi tränar både Ki och Aikido. Att tränar Ki innerbär att vi gör olika balans tester på varandra för att kontrollera balansen
   i olika positioner. För att klara en ki-test måste du vara avslappnad och ha rätt kroppsposition. Ki är den inre styrkan och denna styrka är starkare än den fysiska. 
   Detta leder också till att du får en bättre och snyggare kroppshållning.

   Det som skiljer vår aikido från de andra stilarna är att vi arbetar mer i lodriktningen, medans de övriga aikidostilarna arbetar i en horisontell ellipsform. Vi har inte
   hårda fall som de övriga stilarna.

Hur ser terminensuppdelningen ut?
   Vi försöker följa skolans terminsuppdelning.

Har vi kö-/väntelista?
   Ja!

Arrangerar ni läger?
   Ja! Vi anordnar 1-2 läger per år.

När startades föreningen?
   Föreningen bildades 2 oktober 1996, men verksamheten tog inte fart för än hösten 1997.

Är föreningen med i någon eller några organisationer?
   Ja, vi är med i flera.

   - Riksidrottsförbundet
   - Svenska Budo & Kampsportsförbundet
   - Stockholms Budo & Kampsportsförbundet
   - Japanska Ki-Aikido organisationen Ki No Kenkyukai
   - Europeiska organisationen Ki No Kenkyukai Association Internationale
   - Ki No Kenkyukai Sverige
   - Stockholms Hjärt-Lungräddnings Förening

Vad är Ki-Aikido?
   Ki-Aikido är en kampart som tidigare utgick från fighting men idag är inte Ki-Aikido en fighting stil. Ki-Aikido är inte bara en kampart eller ett självförsvarssystem, utan
   det är också en livsfilosofi för det dagliga livet. I Ki-Aikido fokuserar man på att utveckla sin Ki ("livsenergi"), bl a genom olika övningar för både kroppen och sinnet.
   Ki-Aikido lär ut ett förhållningssätt som går ut på att förena kropp och sinne.

   Aikido betyder "sättet att förenas med världsalltets Ki". Världsalltet innebär själva naturen. Ki-Aikido är sättet att lära sig att bli ett med världsalltet med hjälp av
   Ki-principen "Sinnet rör kroppen". Inom Ki-Aikido strider vi inte mot varandra. Om du har ett sinne, innebär det att andra också har det. Om du förstår och
   respekterar en annan människas sinne, kommer du att kunna leda den personens sinne och kasta honom eller henne enkelt och utan motstånd. Det viktiga är
   att du först måste bli ett med världsalltet. Alla tekniker inom Ki-Aikido bygger på Ki-principer. Därför kan alla träna och uppskatta Ki-Aikido.

   I Ki-Aikido tävlar man inte mot någon annan - bara mot sig själv. Att alltid eftersträva harmoni, innebär att en attack inte ska mötas med styrka utan med
   kontrollerad följsamhet.

Varför har man bälten med olika färger?
   Från början fanns det bara bälten med två färger, vitt och svart, där det vita var för eleven och det svarta för mästaren. Det sägs att det var när de japanska
   kamparterna kom till väst som de andra färgerna dök upp, eftersom västerlänningar inte har lika mycket tålamod. Det har också en praktisk funktion om man
   tränar i en blandad grupp eftersom man genom att se vilken färg den man tränar med har på bältet kan få en ungefärlig uppfattning om hur mycket den personen
   kan. Inom Ki-Aikidon är det bara barn och ungdomar som börjar med barngraderingar som har färgade bälten de övriga har bara vitt och svart.

Hur länge måste man träna för att få ett svart bälte?
   Inom Ki-Aikido finnas det ett antal elevgrader (kyu-grader) och ett antal mästargrader (dan-grader). Det finns 10 stycken Kyu-graderna och börja med vitt bälte
   för att söka sig genom färger som gult, orange, grönt, blått, lila, rött och brunt. Dan-graderna är det som brukar kallas för svart bälte. Att få svart bälte brukar
   alltså betyda att man får 1 dan. Efter den första graden av svart bälte kommer fler dan-grader, upp till 10 stycken. För barnen och ungdomar är första aikido
   graderingen 10 kyu och för vuxna är det 5 kyu. Sedan har Ki-Aikido graderingar inom Ki och dem gör man mellan kyu- & dan-graderna, den första heter Shokyu.

   Hur lång tid det tar att komma till svart bälte beror alltså, förutom hur ofta och fokuserat man tränar, talang och annat, på hur många kyu-grader man behöver
   gå igenom. Någonstans mellan 6 och 15 år är vanligt.

Jag vill lära mig effektivt självförsvar vad skall jag träna då?
   En evig fråga som antagligen inte kommer att få något svar. Det spelar nog ingen roll vilken självförsvarsgren du utövar, det kommer alltid att finnas de som
   gör något moment annorlunda som känns effektivare. Skall du vara helt säker måste du träna alla tänkbara självförsvarsgrenar och då får du inte göra något annat. 
   Det bästa du kan göra är att själv bilda dig en uppfattning genom att läsa om de olika idrotterna eller allra helst prova själv.

Övriga frågor
   Mer generella frågor och svar på engelska om Aikido finner du här