Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Aikidon tillhör det fåtal idrotter som är helt tävlingsfria. I stället betonas samarbete och viljan att lära av varandra. Avsaknaden av tävling innebär fler stora fördelar. En påtaglig fördel är att skaderiskerna minskar, en annan är att själva träningsögonblicket blir det viktigaste.

Aikidon skapades i Japan åren efter andra världskriget av Morihei Ueshiba (1883-1969) ur en mängd traditionella kampkonster, såväl obeväpnade tekniker som tekniker med svärd och stav. Dessa är djupt integrerade med varandra. Aikido innehåller inga angreppstekniker.