Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Sokaku Takeda

Sokaku Takeda föddes som andre son till Sokichi Takeda den 10 oktober 1859, i Takedas hemvist i Oike i Aizu, nuvarande Fukushima prefekturen. Som pojke lärde sig Sokaku kenjutsu, bojutsu, sumo och Daito-ryu av sin far och studerade Ono-ha Itto-ryu vid Yokikan dojo, under Shibuya Toba.

1873 reste Sokaku tillsammans med sin far till faderns vän, svärdsmannen Kenkichi Sakakibara och dennes dojo. Där stannade han kvar som inneboende student och kastade sig in I studiet av Jikishinkage-ryu. Vid Sakakibaras dojo gavs Sokaku möjlighet att möta och träna med många av den tidens främsta svärdsmän, av vilka många tidigare varit medlemmar av Tokugawa Shogunatets Kobusho, en exklusiv kampskola för regimens trotjänare. Han studerade flitigt och bemästrade till slut många olika färdigheter och vapen, inclusive svärd (ken), stav (bo), halv-båge (hankyu), kort stav (jo) och kasta pil (shuriken). Senare erhöll han också en licens (inka) i spjutkonsten Hozoin-ryu.

Sokaku reste mycket och besökte dojos i hela Japan, testade och förfinade sina kampfärdigheter vart han kom. Han fördjupade också sina andliga förmågor genom kontinuerliga besök vid heliga platser såsom Udo Myojin I Kyushu, Futara-berget i Nikko, och Haguro-berget i Dewaprovisen (nu Akita och Yamagata prefekturerna) för bön, gudstjänster och asketisk träning. Hans svärdskonst var oförliknelig och han fruktades som "Lille Tengu från Aizu" (en tengu är en sorts långnäst demon, känd för sin skicklighet I kampkonst).

Runt år 1875 nåddes Sokaku av ryktet om att Takamori Saigo hade gjort uppror mot det nya Meiji-styret i Satsuma. Han beslöt omedelbart att bege sig dit och ge upproret sitt stöd. Han kom så långt som till Kyushu, men förmådde inte nå sitt mål, så han återvände till Osaka, dnär han tillbringade de kommande tio åren som gäst i svärdskämpen Shunzos Momonoi dojo för Kyoshin Meichi-ryu.

Sokaku lärde sig Daito-ryu av sin far Skichi, men det var av Tanomo Saigo, före detta "Chief Councilor" för Aizu domänen, som han lärde oshikiiuchi. Efter återupprättandet av Meiji-regimen 1868 hade Tanomo Saigo blivit Shinto präst och tagit sig namnet Chikanori Hoshina. Sokaku besökte honom 1875 I Tsutsukowake Templet i Fukushima för att studera till präst, och medan han var där fick han lära oshikiiuchi-konsten från Chikanori. Fastän Sokaku beslöt att inte bli präst så besökte han sin mentor många gånger därefter och under Chikanoris ledning sags det att han visade synbarligen mirkaulös förståelse av andras sinnen och tankar och förstod det sanna innebörden av oshikiiuchi. Den 12 maj 1898 gav Chikanori honom en dikt, inskivet I Sokakus inträdesbok. En tolkning av Chikanoris ord är denna han liknar en flods ström till tidens flöde. Med inträdet av Meiji-perioden avslutades svärdets era, och oavsett hur skicklig en svärdskämpe än är så kan han inte längre förtjäna sitt levebröd eller uppnå någon särskild ställning. Därför är det tid att följa och forma din väg med jujutsu.

I och med detta var den formella övergången till Daito-ryu aiki jujutsu säkrad. Från och med den tiden presenterade Sokaku sig som en utövare av både Daito-ryu aiki jujutsu och Ono-ha Itto-ryu. Han reste runt I Japan och lärde ut båda formerna och blev med tiden erkänd som förnyare (chuko no so) av Daito-ryu.

Sokaku var inte en storväxt man (han var inte mer än 150 cm lång) men hans ögon var skärskådande och hans skicklighet på en nästan övernaturlig nivå. Han sags ha kunnat förnimma en person fnörflutna, nuläge och framtid till och med innan de mötts. Bland hans mera välkända studenter återfinns Tsugumichi Saigo, Hokushin Itto-ryu svärdsmannen Hidetaro Shimoe och Aikikons grundare Morihei Ueshiba, såväl som officerare från armén coh flottan, domare, poliser, kampkonstnärer och andra framståden personer. Han sags ha undervisat så många som trettio tusen elever under sitt liv, vilkas signaturer och sigill alla är inskrivna I inträdesböcker som är bevarade ännu till dags dato.

Under sina sista år koncentrerade Sokaku sina aktiviteter i Hokkaido. Han avled den 25:e april 1943 vid åttiotre års ålder, medan han undervisade i Aomori prefekturen.