Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Koichi Tohei

Koichi Tohei sensei föddes 1920 och växte upp i en japansk överklassfamilj, norr om Tokyo. Han var sjuklig som barn och hans far fick honom att börja med Judo och Zen för att försöka stärka hans fysik. Senare blev han engagerad i misogi och olika former av japansk Yoga. Dessa händelser och denna träning formade mycket av det som skulle utvecklas senare i livet.

År 1939 träffade han Moriehi Uesiba (O-sensei) och stiftade bekantskap med Aikido-konsten. Han uttryckte viss häpnad över att han trots sin Judo-träning inte kunde hantera denna mycket äldre man och blev snart en ambitiös elev. Efter att han tränat en kort tid, blev han inkallad till armén och stred i Kina. Under denna tid blev han medveten om betydelsen av ett lugnt sinne och enandet av kropp och sinne under pressade situationen i kriget, vilket kom att forma mycket av hans senare träning. Han fick stor ryktbarhet som "tursam" officer som inte förlorade en enda man under sitt befäl, inte ens under de mest våldsamma strider.

Efter kriget återtog hand sin roll som Uchi-deshi (första elev som bor i dojon) till O-sensei och blev en av de starkaste och mest inflytelserika personerna inom Aikido-världen. På den tiden hände det ofta att läraren blev utmanad och då var det vanligen Tohei-sensei som fick ställa upp mot folk som kom till dojon för att sätta O-sensei på prov. En hel del människor "studsades på sina huvuden", inkluderande en grupp amerikanska brottare, som tidigare försökt anordna en tvekamp vid Kodokan Judo Högkvarter!

År 1953 skickades han av O-sensei till Hawaii för att bli den förste läraren att introducera Aikido i USA. Under det följande årtiondet kom Tohei-sensei många gånger till USA och var ansvarig för utbildningen av många av de fina lärarna i USA idag. Det var under denna period som hans Aikido undergick stora förändringar, eftersom att hantera STORA amerikaner var mycket annorlunda än konventionell träning i Japan. Under denna period började hans övningar också att driva iväg något från vad som tränades av andra lärare, vilket kan ses om man jämför boken som skrevs i slutet av 50-talet av Tohei-sensei med den som skrevs ungefär samtidigt av Kisshomaru Ueshiba-sensei - vilka båda godkändes av O-sensei.

Tohei-sensei steg till positionen chefsinstruktör vid Aikikai Hombu dojo och var den enda personen som fick 10:de Dan av O-sensei och tilldelades ett formellt diplom. I ett videoband av en amerikansk TV-show från 1957, där Tohei-sensei fungerar som översättare åt O-sensei under en intervju. Han var verkligen en av de mest märkbara personerna inom Aikido-världen på grund av sin mycket utåtriktade personlighet.

Efter O-senseis död, blev hans son Kisshomaru Ueshiba-sensei den andra Aikido Doshu (överhuvud) och Tohei-sensei fortsatte att vara chefsinstruktör. Under de närmaste åren fortsatte saker som förut, men spänningar började byggas upp bland ledande Aikidokas.

Tohei-sensei hade mycket klara idéer om det bästa sättet att lära ut Aikido, idéer som till stor del baserades på enhetsprinciperna som lärdes ut av en av hans Yoga-lärare Tempu Nakamuru, grundare av Tempukai (1919), som kallade sin lära Shin Shin Toitsu Do (Vägen till kropp och sinne korrinerad) och på hans direkta erfarenhet av Ueshiba senseis Aikido. Enligt alla uppgifter, Nakamuru sensei och Ueshiba sensei hörde till samma generation, båda hade kämpat i rysk-japanska kriget, de kände varandra väl och var vänner. Många Aikikai lärare tränade Tempukai under 1950- och 1960- talet medan de båda fortfarande var i livet.

Tohei sensei föreslog att detta system för att lära ut Ki inom Aikikai, men mötte mycket motstånd från den andra Doshu och de äldre lärarna där, som föredrog att hålla sina klasser på Ueshiba senseis traditionella japanska sätt (se och kopiera, inga förklaringar, inga frågor, stjäl vad du kan, öva många gånger tills du förstår). Därför grundade Tohei sensei, år 1971, Ki no Kenkyukai, medan han fortfarande var chefsinstruktör för Aikikai. Detta gjorde han för att lära ut principerna för Ki och kropp och sinne förenat utan att använda Aikidon. Denna situation fortsatte i några år, tills klyftan mellan Tohei sensei och den andra Doshu blev alltför stor och han officiellt avgick från Aikikai.

Han lade sedan till Shin Shin Toitsu Aikido, för att undervisa Aikido i överensstämmelse med Ki-principerna, som en del av arten inom Ki no Kenkyukai (Ki Society HQ). De arter som ingår är Aikido, Ki utvecklande övningar, Ki Andning, Ki Meditation, Kiatsu Ryoho (massage terapi) och en form av Misogi. Vars ändamål är att förena sinne och kropp så att personen utvecklar förmågan att tillåta ki flöda från universum i sitt vardagsliv.

Denna splittring orsakade en skiljelinje i Aikido-världen, eftersom många människor slets mellan att följa Tohei-sensei, som var den äldste Aikido-läraren, eller stanna inom Aikikai, som leddes av O-senseis son. Detta val orsakade mycket missämja, varav en del fortfarande finns kvar.

Sedan 1970, Tohei-sensei fortsatte att förfina och utveckla sina metoder i att undervisa i Ki och Aikido och Ki no Kenkyukai växte och förgrenade sig över hela världen.

På senare år verkar Tohei-sensei ha försökt ta avstånd ifrån Aikido och enbart framhäva Ki-träning. I en senare utkommen bok som innehåller både biografi och en beskrivning av hans läror, nämns inte Aikido speciellt mycket och O-sensei ges mindre än ett stycke. Denna trend har blivit källan till missnöje bland många Ki no Kenkyukai -medlemmar de senaste åren. De 5 mest etablerade medlemmarna i USA har utträtt och tagit sina organisationer med sig. Några har återvänt till Aikikai och nåaring;gra är nu fristående. Ki no Kenkyukai är också engagerad i den stor dojo och museum på Tohei-senseis släktmark norr om Tokyo och lägger ned mycket tid och energi på intäktsskapande evenemang, som stresshanterings-seminarier för stora japanska företag. Helt nyligen verkar han ha ägnat mycket tid och kraft till att etablera Shin-shin Toitsu Aikido som en tävlingsinriktad sport - och distanserar sig ännu längre ifrån största delen av den traditionella Aikido-gemenskapen.

Tohei-sensei är en mycket speciell person. Nästan alla är överens om att, förutom O-sensei själv, Tohei-senseis Aikido troligen var den finaste som kan ses. Han är dessutom en av de mest begåvade lärarna som Aikido-världen har sett. Han har utvecklat de flesta undervisningsmetoderna som används i många dojos idag. Det system vi följer, med Ki-övningar inom Aikido existerar, nästan helt, tack vare Tohei-sensei och vi borde se till att (även om vi inte längre är direkt anslutna till honom) vi erkänner vår tacksamhet till honom och fortsätter att visa honom den respekt han rätteligen förtjänar. Tohei Sensei har nyligen fyllt 80 år och hans son Shinichi Tohei har intensiv träning för att bli en Aikido instruktör som skall ta över och bli president för Ki No Kenkyukai.

År 2000 överlämnade Koichi Tohei ledningen av organisationen till sin son Shinichi Tohei.